گزارشات تصویری

برگزاری نمایشگاه تولیدات داخلی استان در حاشیه همایش تجاری اتاق بازرگانی سنندج و ساووی جنوبی کشور فنلاند

برگزاری نمایشگاه تولیدات داخلی استان در حاشیه همایش تجاری اتاق بازرگانی سنندج و ساووی جنوبی کشور فنلاند

همایش تجاری مشترک اتاق بازرگانی سنندج و ساووی جنوبی کشور فنلاند

همایش تجاری مشترک اتاق بازرگانی سنندج و ساووی جنوبی کشور فنلاند

حضور هیات اعزامی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در اتاق بازرگانی اربیل

حضور هیات اعزامی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در اتاق بازرگانی اربیل

برگزاری برنامه موسیقی عرفانی گروه سنه دژ در عمارت خسروآباد

برگزاری برنامه موسیقی عرفانی گروه سنه دژ در عمارت خسروآباد

نوزدهمین نشست شواری گفتگوی دولت و بخش خصوصی

نوزدهمین نشست شواری گفتگوی دولت و بخش خصوصی

گزارش تصویری سفر کمیسیون گردشگری به هورامان

گزارش تصویری سفر کمیسیون گردشگری به هورامان

هفدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی (پنجم دیماه94)

هفدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی (پنجم دیماه94)

برگزاری همایش روز ملی صادرات

برگزاری همایش روز ملی صادرات

چهارمین نشست کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر

چهارمین نشست کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر

برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی در اتاق سنندج

برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی در اتاق سنندج

بازدید هیات اعزامی تجاری - بازاریابی اتاق سنندج از نمایشگاه مواد غذایی مسکو

بازدید هیات اعزامی تجاری - بازاریابی اتاق سنندج از نمایشگاه مواد غذایی مسکو

سمینار روش های تاثیر گذاری بر سیاست های دولت

سمینار روش های تاثیر گذاری بر سیاست های دولت

تجلیل از روسای اسبق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

تجلیل از روسای اسبق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

چهاردهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

چهاردهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

حضور سرکنسول ایران در سلیمانیه در محل اتاق سنندج

حضور سرکنسول ایران در سلیمانیه در محل اتاق سنندج

افتتاح دبیرخانه شورای مشترک اتاق های بازرگانی سلیمانیه و سنندج

افتتاح دبیرخانه شورای مشترک اتاق های بازرگانی سلیمانیه و سنندج

مراسم کلنگ زنی سایت اداری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

مراسم کلنگ زنی سایت اداری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

سمینار شیوه اداره مطلوب تشکل های اقتصادی

سمینار شیوه اداره مطلوب تشکل های اقتصادی

یازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 93/07/06

یازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 93/07/06

بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از کشاورزی کردستان

بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از کشاورزی کردستان

اولین بازدید گمرک باشماق مریوان توسط استاندار کردستان

اولین بازدید گمرک باشماق مریوان توسط استاندار کردستان

همایش روز ملی صادرات در سینما بهمن سنندج مورخ 92/08/12

همایش روز ملی صادرات در سینما بهمن سنندج مورخ 92/08/12

اعزام هیات تجاری - بازاریابی به کشور مالزی (22 الی 30 شهریور ماه 92)

اعزام هیات تجاری - بازاریابی به کشور مالزی (22 الی 30 شهریور ماه 92)

حضور سفیر محترم کشور ترکیه در سنندج مورخ 92/07/06

حضور سفیر محترم کشور ترکیه در سنندج مورخ 92/07/06

جلسه مجمع عمومی مؤسسين کانون زنان بازرگان استان کردستان مورخ 92/05/30

جلسه مجمع عمومی مؤسسين کانون زنان بازرگان استان کردستان مورخ 92/05/30

هشتمین نسشت کمیسیون گردشگری اتاق سنندج مورخ 92/04/20

هشتمین نسشت کمیسیون گردشگری اتاق سنندج مورخ 92/04/20

نهمین نسشت کمیسیون تجارت اتاق سنندج مورخ 92/04/05

نهمین نسشت کمیسیون تجارت اتاق سنندج مورخ 92/04/05

نشست هیات نمایندگان با ستاد دکتر روحانی مورخ 92/04/12

نشست هیات نمایندگان با ستاد دکتر روحانی مورخ 92/04/12

نشست هیات نمایندگان با ریاست تعزیرات و بازرسی سازمان صنعت و معدن مورخ 92/03/30

نشست هیات نمایندگان با ریاست تعزیرات و بازرسی سازمان صنعت و معدن مورخ 92/03/30

اولین نشست کانون زنان بازرگان در اتاق سنندج مورخ 92/04/19

اولین نشست کانون زنان بازرگان در اتاق سنندج مورخ 92/04/19

روز صنعت و معدن مورخ 92/04/16

روز صنعت و معدن مورخ 92/04/16

اجلاس اتاقهای منطقه غرب کشور - کرمانشاه مورخ 92/04/08

اجلاس اتاقهای منطقه غرب کشور - کرمانشاه مورخ 92/04/08

حضور آقای کرمانشاهی معاون توسعه تجارت در اتاق سنندج مورخ 92/03/08

حضور آقای کرمانشاهی معاون توسعه تجارت در اتاق سنندج مورخ 92/03/08

کارگاره آموزشی اعتبارات اسنادی در اتاق سنندج مورخ 92/03/11

کارگاره آموزشی اعتبارات اسنادی در اتاق سنندج مورخ 92/03/11

دومین نشست کمیسیون راهبردی اتاق سنندج مورخ 92/03/19

دومین نشست کمیسیون راهبردی اتاق سنندج مورخ 92/03/19

دیدار نماینده شرکت قزاقستان با اعضای هیات نمایندگان اتاق سنندج مورخ 92/04/10

دیدار نماینده شرکت قزاقستان با اعضای هیات نمایندگان اتاق سنندج مورخ 92/04/10