کارگاه های حرفه ای

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]
اتاق بازرگانی سنندج برگزار میکند

کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با روش های نوین آبیاری

مدیر رسانه دو شنبه 10 اردیبهشت سال 1397

مرکز آموزش اتاق بازرگانی برگزار میکند: کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با روش های نوین آبیاری زمان برگزاری: 1397/02/17 ساعت 9 الی 14 بعد از ظهر مکان : سالن جلسات اتاق بازرگانی سنندج

اتاق بازرگانی سنندج اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی با روش های نوین آبیاری نموده است 

بازدید [ 39 ]