نمایشگاه های خارجی

چهارمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران ( عراق - نجف )

چهار شنبه 27 اردیبهشت سال 1396
این نمایشگاه با محوریت تامین کالاهای زنجیره های توزیع در مناطق شیعه نشین در سال جدید قمری ( محرم ) 6 الی 10 شهریورماه 1396 در شهر نجف عراق برگزار می شود.

پیوست

پیوست