اخبار اتاق

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 1 ]

همایش بزرگ تجارت ایران و عراق در تاریخ 22 و 23 مهرماه

چهار شنبه 12 مهر سال 1396

همایش بزرگ تجارت ایران و عراق در تاریخ 22 و 23 مهرماه با حضور مقامات عالیرتبه دو کشور و مهمانان ویژه از اتاقهای بازرگانی و صنایع عراق با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق در محل اجلاس سران برگزار خواهد شد.

بازدید [ 424 ]