اخبار اتاق

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]

هشتمین نمایشگاه ماشین آلاات و ادوات کشاورزی، سیستم های آبیاری، صنایع تبدیلی و نهاده های کشاورزی

دو شنبه 6 شهریور سال 1396

هشتمین نمایشگاه ماشین آلاات و ادوات کشاورزی، سیستم های آبیاری، صنایع تبدیلی و نهاده های کشاورزی

همزمان با نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته

8 لغایت 11 شهریورماه 1396بازدید [ 251 ]