• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
هشتمین نشست کمیته تخصصی شیلات و آبزیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج
هشتمین نشست کمیته تخصصی شیلات و آبزیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

هشتمین نشست کمیته تخصصی شیلات و آبزیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

بررسی مسائل و مشکلات مربوط به تشکیل اتحادیه آبزی پروران استان کردستان با ارائه مناسب ترین راهکارها

هشتمین نشست کمیته تخصصی شیلات و آبزیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج روز یکشنبه تاریخ 1397/2/16حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، مدیر شیلات سازمان جهات کشاورزی استان کردستان، نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان، سازمان تعاون روستایی استان کردستان، اتحادیه تعاونی¬های روستایی استان کردستان، مدیر عامل شرکت تعاونی 1306 شیلات پالنگان، مدیرعامل شرکت تعاونی کلاته کامیاران، معاون برنامه¬ریزی و سرمایه گذاری شرکت جهاد نصر کردستان، مدیرعامل شرکت تعاونی 4135 زرین ماهی کردستان، مدیرعامل شرکت تعاونی سردابی چهل چشمه سقز، مدیر عامل شرکت تعاونی مزارع خرد کامیاران با موضوع بررسی مسائل و مشکلات مربوط به تشکیل اتحادیه آبزی¬پروران استان کردستان با ارائه مناسب ترین راهکارها در محل اتاق سنندج برگزار شد.
رحمان میرزایی مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان مسائل و مشکلات عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی استان را جهت همکاری در تشکیل اتحادیه آبزی پروران استان تشریح نمودند و پیشنهاد کردند که  موضوع تشکیل اتحادیه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.
سید کمال حسینی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج بیان کرد : طبق ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب1396/11/16   اتاق ها مکلفند فهرست ملی تشکل های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیت های اقتصادی که فاقد تشکل فعال می باشند، اتاق ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت های که تشکل های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یک پارچه سازی و انسجام تشکل های موازی را فراهم نمایند. 
سید کمال حسینی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج آمادگی خود را جهت حمایت از تشکل های اقتصادی علی الخصوص صنعت شیلات و آبزیان استان اعلام نموند و به طرح موضوع تشکیل اتحادیه آبزی پروران استان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کردند.
این  نشست با دو مصوبه به شرح ذیل با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد راس ساعت13 خاتمه یافت : 
1- مقرر گردید، کلیه اقدامات و مکاتبات انجام شده توسط مدیریت شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی،  اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان تعاون روستایی در خصوص تشکیل اتحادیه آبزی پروران استان جهت طرح در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ظرف مدت 10 روز کاری  به دبیرخانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج  ارسال نمایند. 
2- مقرر گردید، با توجه به اقدامات و مکاتبات انجام شده توسط مدیریت شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان تعاون روستایی و عدم موفقیت در خصوص تشکیل اتحادیه آبزی ¬پروران استان، مسائل و مشکلات تشکیل اتحادیه آبزی پروران با ارائه مناسب ترین راهکارها جهت طرح در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به دبیرخانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج ارجاع داده شود.

 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*