• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
نگاهی به وضعیت صادرات کالا در میانه فروردین
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

نگاهی به وضعیت صادرات کالا در میانه فروردین

در هفته‌ گذشته کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق و افغانستان در صدر لیست کشورهای عمده مقصد صادرات کالای ایرانی قرار داشتند و کالاهای «روغن‌های سبک وفرآورده‌ها»، « پلی اتیلن گرید»، «پروپان مایع شده » و «هیدروکربورهای حلقوی» نیز در صدر لیست کالاهای صادراتی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سامانه جامع گمرک ایران، در روز چهارشنبه (11 فروردین ماه) سه کشور چین، امارات متحده عربی و عمان به ترتیب در صدر لیست کشورهای عمده مقصد صادرات کشور ایستاده‌ بودند.

به این ترتیب که چین با حفظ جایگاه اول خود، مقصد 19 میلیون و 749 هزار و 419 دلار کالای ایرانی بوده است. همچنین امارات متحده عربی جایگاه دوم را کسب کرد. از ایران به این کشور معادل 13 میلیون و 57 هزار و 579 دلار کالا صادر شده است.

کشور عمان نیز در این روز از دیگر کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی بوده است. به این کشور در روز یازدهم فروردین کالاهایی به ارزش هشت میلیون و 364 هزار و 570 دلار کالای ایرانی صادر شده است.

همچنین در روز شنبه (چهاردهم فروردین ماه)، سه کشور عراق، چین و افغانستان در صدر لیست کشورهای عمده مقصد صادرات کالا ایران قرار داشتند. در این روز به کشور عراق معادل 14 میلیون و 816 هزارر و 36 دلار کالا صادر شده است.

کشور چین در این روز در جایگاه دوم قرار گرفته و مقصد 12 میلیون و 816 هزار و 472 دلار کالای ایرانی بوده است. همچنین کشور افغانستان با کسب جایگاه سوم، مقصد سه میلیون و 593 هزار و 404 دلار کالای ایرانی بوده است.

در روز یکشنبه (15 فروردین) نیز به ترتیب سه کشور عراق، چین و افغانستان در صدر لیست کشورهای عمده مقصد صادرات کالا قرار گرفته‌اند. در این روز به کشور عراق، معادل 32 میلیون و 375 هزار و 458 دلار کالا صادر شده است. کشور چین مقصد صادرات 9 میلیون و 801 هزار و 64 دلار بوده است و به کشور افغانستان هم معادل هفت میلیون و 124 هزار و 920 دلار کالا از ایران صادر شده است.

همچنین در روز دوشنبه( 16 فروردین ماه) نیز سه کشور چین، عراق و افغانستان، همچنان جایگاه خود را در صدر لیست کشورهای عمده مقصد صادرات کالای ایرانی حفظ کرده‌اند. در این روز به کشور چین معادل 55 میلیون و 232 هزار و 90 دلار کالای ایرانی صادر شده است. همچنین کشور عراق مقصد دو میلیون و 400 هزار و 841 دلار کالای ایرانی بوده است و به کشور افغانستان نیز هشت میلیون و 94 هزار و 190 دلار کالای ایرانی صادر شده است.

به گزارش ایسنا، در روز سه‌شنبه ( 17 فروردین) نیز سه کشور هند، امارات متحده عربی و چین در صدر لیست عمده مقصد صادرات کالای ایرانی قرار گرفته‌اند. در این روز هند صدرنشین لیست کشورهای مقصد صادرات کالای ایرانی بوده است. در این روز معادل 47 میلیون و 947 هزار و 926 دلار کالا به هند صادر شده است.

امارات متحده عربی نیز جایگاه دوم لیست کشورهای عمده مقصد صادرات کالای ایرانی را کسب کرده است، در این روز از ایران معادل 47 میلیون و 974 هزار و 926 دلار کالا به این کشور صادر شده است.

همچنین امارات متحده عربی از دیگر کشورهای عمده مقصد صادرات کالای ایرانی است. از ایران معادل 36 میلیون و 528 هزار و 757 دلار کالا به این کشور صادر شده است.

کشور چین نیز در جایگاه سوم کشورهای عمده مقصد صادرات کالای ایرانی قرار گرفته است، این کشور در روزه هفدهم فروردین ماه، مقصد 36 میلیون و 367 هزار و 639 دلار کالای ایرانی بوده است.

 

در هفته گذشته چه کالاهایی از ایران صادر شده‌اند؟

بر اساس امار منتشر شده از سوی سامانه بر خط گمرک جمهوری اسلامی ایران، در روز چهارشنبه یازدهم فروردین ماه، سه کالای «سایر روغن‌های سبک وفرآورده‌ها»، «محصولات نیمه‌تمام ازآهن یا فولادغیرممزوج دارای کمتراز0.25 درصد کربن» و «سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن بیشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده»، در صدر لیست کالاهای صادراتی ایران قرار گرفتند.

و از این سه محصول «سایر روغن‌های سبک وفرآورده‌ها» به ارزش 9 میلیون و 757 هزار و 30 دلار، «محصولات نیمه‌تمام ازآهن یا فولادغیرممزوج دارای کمتراز0.25 درصد کربن»، با ارزش هشت میلیون و 100 هزار و 580 دلار و «سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن بیشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده» به ارزش شش میلیون و 689 هزار و 500 دلار کالا به خارج از ایران صادر شده است.

همچنین در روز شنبه 14 فروردین ماه نیز سه کالای «پلی اتیلن گرید فیلم باچگالی کمتراز%94 به جز نوع پودری»، «قیرنفت» و «سایرپلی اتیلن گریدبادی با چگالی 594یا بیشتر بجز نوع پودری»، در صدر لیست کالاهای عمده صادراتی ایران قرار گرفته‌اند. به این ترتیب که از کالای «پلی اتیلن گرید فیلم باچگالی کمتراز %94 به جز نوع پودری»، معادل 9 میلیون و 13 هزار و 934 دلار، از کالای «قیر نفت»، معادل سه میلیون و 310 هزار و 616 دلار و «سایرپلی اتیلن گریدبادی با چگالی 594یا بیشتر بجز نوع پودری»،‌معادل سه میلیون 205 هزار و 703 دلار کالا به خارج از ایران صادر شده است.

در روز یکشنبه 15 فروردین سه کشور «مواد شروع کننده ومواد تسریع کننده وا کنش شیمیایی وفرآورده های کاتالیسک غیرمذکوروغیرمشمول در شماره دیگر»، « هیدروکربورهای غیرحلقوی اشباع نشده که درجای دیگری مذکور نباشند» و « پلی اتیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص %94 یا بیشتر» در صدر لیست کالاهای عمده صادراتی ایران قرار گرفته‌اند. به این ترتیب که در روز یکشنبه از کالای «مواد شروع کننده ومواد تسریع کننده وا کنش شیمیایی وفرآورده های کاتالیسک غیرمذکوروغیرمشمول در شماره دیگر»، معادل 16 میلیون و 86 هزار و 26 دلار کالا به خارج از ایران صادر شده است.

از کالای «هیدروکربورهای غیرحلقوی اشباع نشده که درجای دیگری مذکور نباشند»، نیز معادل چهار میلیون و 136 هزار و 735 دلار به خارج از کشور صادر شده است.

کالای «پلی اتیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص %94یا بیشتر»، نیز از دیگر کالاهای صادراتی ایرانی است که از آن معادل چهار میلیون و 114 هزار و 378 دلار کالا به خارج از کشور صادر شده است.

همچنین در روز دوشنبه 16 فروردین ماه، نیز سه کالای «پروپان مایع شده درظروف کمتر ازیک‌هزار سانتی متر مکعب»، «بوتان مایع شده درظروف یک‌هزارسانتی متر مکعب وبیشتر» و «پلی اتیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص %94یا بیشتر»، در صدر لیست کالاهای عمده صادراتی کشور قرار گرفته‌اند.

به این ترتیب که از کالای «پروپان مایع شده درظروف کمتر ازیک‌هزار سانتی متر مکعب»، معادل 20 میلیون و 323 هزار و 159 دلار، از کالای «بوتان مایع شده درظروف یکهزارسانتی متر مکعب وبیشتر» معادل 18 میلیون و 434 هزار و 527 دلار و از کالای «پلی اتیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص %94یا بیشتر»، معادل پنج میلیون و 634 هزار و 566 دلار کالا به خارج از کشور صادر شده است.

همچنین در روز سه‌شنبه 17 فروردین ماه سه کالای «سایر هیدروکربورهای حلقوی که درجای دیگری مذکور نباشند»، با ارزش 29 میلیون و 488 هزار و 447 دلار، «اتیلن گلیکول (اتان دی یول)»، به ارزش 26 میلیون و 820 هزار و 744 دلار و «سایر روغن‌های سبک وفرآورده‌ها بجز بنزین»،‌ به ارزش 12 میلیون و 891 دلار و 771 به خارج از کشور صادر شده و این کالاها در صدر لیست کالاهای عمده صادراتی قرار گرفته‌اند.

 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*