اخبار اتاق

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

یک شنبه 21 خرداد سال 1396

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

لوازم، تجهیزات و ماشین الات ساختمان سنندج

14 لغایت 17 شهریور ماه

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

تلگرام شرکت

09014840016

پیوست

بازدید [ 319 ]