اخبار اتاق

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع پتروشیمی، شیمیایی، پلاستیک و پلیمر هند

یک شنبه 30 مهر سال 1396

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع پتروشیمی، شیمیایی، پلاستیک و پلیمر 22 الی 23 آذرماه، حیدرآباد هند

بازدید [ 183 ]