اخبار اتاق

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران قزاقستان - آلماتی

چهار شنبه 25 مرداد سال 1396

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران قزاقستان - آلماتی 13 الی 16 مهرماه 1396 برگزار خواهد شد.

پیوست

بازدید [ 243 ]