اخبار اتاق

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در روسیه

یک شنبه 18 تیر سال 1396

در راستای توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه به ویژه روسیه سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران در نظر دارد نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران را در شهر ولگاگراد روسیه با هدف معرفی توانمندیهای تولیدی و صنعتی از تاریخ 27 لغایت 30 مردادماه 1396 در محل نمایشگاه های بین المللی ولگاگراد روسیه برگزار نماید .

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر

33353399-011 و 33353391-011

بازدید [ 307 ]