اخبار اتاق

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]

ممانعت گمرک کویت از ورود کالاهای فاقد برچسب اطلاعات کامل کالا و بسته بندی مناسب

دو شنبه 29 آبان سال 1396

طبق اعلام معاونت بین الملل اتاق ایران و طبق اطلاع واصله از وزارت امور خارجه کشورمان اخیرا ورود کالاهای صادراتی ایران به کویت بدلیل نواقص مربوط به بسته بندی و درج ناقص اطلاعات در برچسب کالا با مشکلات جدی مواجه شده است و گمرک کویت از ورود کالاهای فاقد برچسب اطلاعات کامل کالا و بسته بندی مناسب اکیدا ممانعت بعمل خواهد آورد.

بازدید [ 176 ]