کارگاه های حرفه ای

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]
دوره اموزشی تخصصی روشهای نوین آبیاری برگزارشد

مرکز آموزش اتاق بازرگانی اقدام به برگزاری دوره روشهای نوین آبیاری نمود

مدیر رسانه دو شنبه 17 اردیبهشت سال 1397

دوره اموزشی تخصصی روشهای نوین آبیاری در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی مورخ 1397/02/17 برگزار گردید

بازدید [ 31 ]