• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
لزوم  نگرش و رویکرد متفاوت مسئولین به صنعت کردستان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

لزوم نگرش و رویکرد متفاوت مسئولین به صنعت کردستان

در نشستی معاون توسعه مدیریت ، منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور با فعالان اقتصادی استان کردستان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج دیدار کرد.

سید کمال حسینی رئیس اتاق ، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج ضمن خیر مقدم و تبریک هفته دولت به دولتمردان دلسوز و زحمتکش جمهوری اسلامی گفت: اتاق بازرگانی فارغ از هرگونه نگرش حزبی و جناح گرایی، زیر پرچم برافراشته جمهوری اسلامی در راستای رسالت ذاتی خود حرکت کرده و همیشه بر حسب نیاز نقش خود را به عنوان بازوی مشورتی دولت ایفا نموده است.
رئیس اتاق ، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج تصریح کرد؛ اتاق بازرگانی با استقلال تفکر و نظر ، مطالبات و درخواست های خود از دولت را مطرح کرده است.
وی افزود؛ متاسفانه با وجود پتانسیل ها  و ظرفیت هایی بسیاری که در استان کردستان وجود دارد این استان از مشکلات تاریخی، عقب ماندگی ها و شکاف های بسیاری رنج می برد و جبران همه این شکاف های اقتصادی، فقر و بیکاری در محدوده زمانی یک دولت قابل حل نیست.
سید کمال حسینی اظهار کرد؛ رویکرد مشترک این دولت با بخش خصوصی، تلاش و اهمیت قائل شدن برای تولید و بطورکلی ادبیاتی که جان دوباره ای را به تولید ببخشد کاملا مبرهن و آشکار است ولی این مسئله به تنهایی نتوانسته است کار اساسی را برای تولید کشور ما انجام دهد.
رئیس اتاق سنندج با اشاره به اینکه این مسئله با یک تغییر رویکرد قابل حل نیست گفت: کردستان صنعت ضعیفی دارد و اکثر صنایع آن کوچک بوده و با کوچکترین مریضی دچار آسیب جدی می شوند و این در حالی است که صنایع مادر و تخصصی در استان های دیگر خیلی دیر تحت تاثیر ناملایمات اقتصادی قرار می گیرند.
وی افزود، حوزه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت در این دوره با برگزاری نشست ها و کارگروه های مختلف به ویژه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید،  بصورت جدی مسائل و مشکلات صنعت استان را پیگیری نموده است ولی متاسفانه قوانین دست و پاگیر بانکی، مالیاتی، محدودیت های موجود در تولید و ساز  ناهماهنگ برای تولید در کشور ما مانع از توسعه صنعت استان شده است.
سید کمال حسینی بیان کرد؛ درخواست داریم تا مسائل و مشکلات ذکر شده در حوزه صنعت استان را به عنوان ارائه طریق در نظر گرفته و استانهای کم برخورداری همچون کردستان را با یک نگرش و رویکرد متفاوت در مقایسه با استانهای برخوردار از نظر ارائه تسهیلات کم بهره، مالیات، ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی بنگرید.
رئیس اتاق سنندج در ادامه عنوان کرد؛ بحث منطقه آزاد تجاری ، صنعتی که در استان کردستان صنعتی بودن آن اهمیت ویژه ای دارد می تواند بازارهای از دست رفته در عراق را به نحوی بازگرداند همچنین  به بخش صنعت و تولید استان کمک شایانی بنماید .  ما انتظار حمایت از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت را داریم .
محمدرضا فیاض معاون توسعه مدیریت ، منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور بیان کرد،  دولت در نظر دارد در نیمه دوم سال جاری به صادرگنندگان کمک بیشتری کند و مشوق های صادرات را افزایش داد. مشکلات عمده در بخش صادرات در کشور از جمله نبود نیروی انسانی کارآمد، نبود ساز و کار درست و عدم آشنایی شرکتهای صادراتی با مهارتهای صادرات وجود دارد.
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور تصریح کرد؛  تشکلهای بخش خصوصی باید با مهارات افزایی در امر صادرات واردات خود را اداره کنند و انتظار یاری از بخش دولتی نداشته باشند.
وی عمده مشکل واحدهای تولیدی بخش خصوصی و دولتی را نبود دانش و تبحر کافی پرسنل آن عنوان کرد و گفت: ما از نظر نیروی ماهر در استانها و به خصوص در کردستان رنج می بریم، لذا باید برای آموزش نیروهای جوان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام کنیم.
فیاض بیان کرد؛  استراتژی سازمان صنعت، معدن و تجارت تعامل با بخش خصوصی و سایر بخشهای دولتی بوده و آماده است در زمینه مربوط به حوزه کاری خود با بخش های خصوصی و دولتی همکاری داشته باشد. همچنین اتاق بازرگانی باید متولی تشکلها در امر صادرات باشد و در این عرصه نقش خود را پررنگ تر کند.
وی با بیان اینکه تلاش می کنیم واحدهای صنعتی بزرگی را در سطح استان کردستان ایجاد کنیم اظهار کرد؛ بی تردید واحدهای صنعتی بزرگ تاثیری شگرفی در رونق اقتصاد استان خواهد داشت. در احداث کارخانه ها و واحدهای تولیدی در استان، باید به سرمایه گذاری، موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی توجه زیادی کرد و در این زمینه با شتاب زدگی و بدون برنامه ریزی عمل نکنند.
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور گفت؛  کردستان از جمله استانهایی است که از معافیت مالیاتی خوبی برخوردار است و نمایندگان این استان در مجلس نیز می توانند تلاش کنند تا قانون معافیت مالیاتی در برنامه ششم توسعه نیز ادامه داشته باشد و درصد آن را نیز بیشتر از پیش کنند.

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*