اخبار اتاق

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]

كتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩٦ منتشر شد

سه شنبه 20 تیر سال 1396

کتاب مقررات صادرات و واردات با اصلاحات جدید مصوب هیات وزیران چاپ و منتشر شد.

 علي علي‌آبادي فراهاني، مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات، با اعلام خبر فوق افزود: كتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩٦حاوي اصلاحات نمانكلاتور سيستم هماهنگ شده سازمان جهاني گمرك است كه به لحاظ تغييرات حاصله از جمله "فناوري" و "تجارت" هر پنج سال يكبار به روز رساني مي‌گردد.
وي خاطر نشان كرد كه آخرين نسخۀ به روز شده نمانكلاتور در سال ٢٠١٢ ميلادي )سال١٣٩٠-١٣٩١) اعمال گرديده و جديدترين نسخه نيز از اول سال ٢٠١٧ قابل اجرا است.
علی آبادی با اشاره به اینکه سازمان جهانی گمرک، اصلاحات سال 2017 و 2018 میلادی را به صورت همزمان اعمال و اعلام نموده گفت: با توجه به اينكه آمار بازرگاني خارجي بر مبناي رديف تعرفه‌هاي جدول طبقه بندي كالا تهيه مي‌گردد و ثبت سفارش كالا بر اساس كدهاي تغيير يافته انجام خواهد شد، لزوم انجام اصلاحات مذكور در كتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩٦ از ضروريات بخش بازرگاني كشور است.
علي آبادي همچنان متذكر شد: این اصلاحات در آذر ماه ١٣٩٥ براي درج در كتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩٦ به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده است.
مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات با اشاره به اصلاحات جديد مصوب ١٣٩٦/٣/٢١ هيئت محترم وزيران افزود: تغييرات جديد شامل "ايجاد" يا "حذف" رديف تعرفه‌ها و "اصلاح شرح كالا" و تغيير در "مندرجات ذيل يادداشت" فصول مختلف كتاب مقررات صادرات و واردات است كه در چاپ آن لحاظ گرديده و  همچنین، ساير تغييرات مصوب هيئت محترم وزيران در سال ١٣٩٥ كه در كتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩٥ درج نشده بود در كتاب سال جاري اعمال گرديده است.


بازدید [ 414 ]