• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
فرصتي مغتنم براي پايان مالکيت فکري دولت بر بخش خصوصي
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

فرصتي مغتنم براي پايان مالکيت فکري دولت بر بخش خصوصي

علي شفائي: يکي از بزرگترين مشکلات اقتصاد ايران، سياست زدگي از نوع مداخله مستقيم دولت است.‏‏ در بررسي نمونه هاي دخالت دولت ها در امور اقتصادي با الگوهاي متفاوتي روبرو هستيم، از حاکميت مطلق بر اقتصاد تا دخالت هاي نامحسوس، اما آنچه در اقتصاد ايران رواج دارد، منهاي تملک مستقيم بر 80 درصد اقتصاد، مالکيت فکري دولت بر 20 درصدي است که به ظاهر در اختيار بخش خصوصي و تعاوني است.‏‏

آنچه که در اتاق هاي بازرگاني و تعاون به عنوان داعيه داران رهبري اقتصاد غيردولتي مي گذرد، مبين واقعيتي تلخ از دولتي بودن اقتصاد بخش خصوصي و تعاوني کشور است.‏‏
حضور چهره هاي شاخص دولتي و افرادي که سال ها در بدنه دولت مشغول خدمت بوده اند، درعالي ترين رتبه هاي مديريتي اين دو تشکل، روايت تلخ مالکيت فکري دولت براقتصاد به ظاهر غيردولتي است.‏
اگرچه استفاده از تجربه و دانش مديران دولتي در هدايت بنگاه ها و بهره گرفتن از نظر مشاوره اي ايشان در تشکل ها يک امتياز محسوب مي شود، اما چالش اصلي زماني به وجود مي آيد که نظر ايشان از مرز مشاور گذشته و به نگاه حاکم تبديل شود.‏‏
در حاليکه مديران دولتي مي توانند مشاوران اثرگذار براي بنگاه ها و تشکل هاي اقتصادي در حوزه هاي مختلف باشند، اما علاقه ويژه به کرسي مديريت و رداي رياست موجب شده تا اتاق هاي بازرگاني و تعاون کانوني براي گردهم آيي مديران بازنشسته يا کنار گذاشته شده دولتي باشند.‏‏
افرادي که به واسطه سال ها فعاليت دولتي، نگاه و تفکرشان دولتي شده و ورودشان به بخش خصوصي و تعاوني به معني ديکته کردن الگوهاي مديريت دولتي است و اين به معني مالکيت فکري دولت بر بخش غيردولتي اقتصاد است.‏
با چنين تفاسيري، در حاليکه در فصل زمستان فعالان بخش خصوصي و تعاوني پاي صندوق هاي رأي مي روند تا اعضاي هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني و تعاون را انتخاب کنند، داشتن سابقه فعاليت دولتي مي تواند در قراردادي نانوشته به خط قرمز صاحبان راي تبديل شود تا با ممانعت از ورود تفکر دولتي، فرصتي براي استقلال واقعي بخش خصوصي و تعاوني کشور فراهم شود.‏‏

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*