اخبار کمیسیون صنعت، معدن و تامین منابع مالی

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 1 ]
شانزدهمین نشست کمیسیون صنعت اتاق سنندج

طرح تهیه مدل مناسب جهت عارضه یابی و بهبود واحدهای تولیدی استان کردستان در نشست کمیسیون صنعت استان کردستان

مدیر رسانه دو شنبه 3 اردیبهشت سال 1397

شانزدهمین نشست کمیسیون صنعت اتاق سنندج با حضور مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری، معاونین سازمان صمت، برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی و شرکت شهرکهای صنعتی، رییس مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه کردستان، نماینده پارک علم و فناوری استان، مدیران واحدهای شاخص تولیدی استان از قبیل لاستیک بارز، ایستک و کاشی کسری، نخبگان حوزه خدمات صنعتی استان، اعضای هییت نمایندگان اتاق سنندج و با دستور کار "تهیه مدل مناسب جهت عارضه یابی و بهبود واحدهای تولیدی استان"در محل اتاق بازرگانی سنندج برگزار گردید.

بازدید [ 58 ]