• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
ضوابط اجرایی استهلاک داراییها از سوی سازمان مالیاتی اعلام شد

ضوابط اجرایی استهلاک داراییها از سوی سازمان مالیاتی اعلام شد

بر اساس بخشنامه جدید سازمان مالیاتی، ماده ۱۹ اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛  در بخشنامه جدید رئیس سازمان مالیاتی، ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر(موضوع ماده 149انون مالیاتهای مستقیم ) ابلاغ شد.

بر اساس ماده 19 اصلاحی موسسات مجاز هستند که داراییهای استهلاک پذیر خود را بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخهای مندرج در جدول مربوطه مستهلک نمایند. مشروط به اینکه فهرست دارایی های مربوط و نحوه استهلاک آنها را تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال تحصیل دارایی و یا در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط این مجموعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.

تبصره: حکم این ماده برای دوره معافیت یا محاسبه مالیات با نرخ صفر جاری نخواهد بود.

ضمنا در راستای مصوبه مذکور خاطر نشان می‌سازد، موسسات می ‌توانند در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر، دارایی های تحصیل و خریداری شده قبل ازسال 1395 خود را با رعایت مفاد مقررات ماده 19 اصلاحی یاد شده و تبصره آن، بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخ های مقرر در جدول استهلاکات مالیاتی، مستهلک نمایند.

در بخشنامه تقوی نژاد امده است، متن ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394) که بنا به پیشنهاد شماره 1306/200 مورخ 04/02/1396 سازمان متبوع و طی نامه شماره 16267 مورخ 04/02/1396 دفتر وزارتی، به شرح ذیل به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*