• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
سهم ارزش افزوده صنعت از GDP در افق 1404 به 18.5 درصد خواهد رسید
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

سهم ارزش افزوده صنعت از GDP در افق 1404 به 18.5 درصد خواهد رسید

سرانه صادرات صنعتی و معدنی هم اکنون 32 میلیارد دلار است که برای سال 1396 این رقم 61 میلیارد دلار و برای سال 1399 رقم 84.5 میلیارد دلار و برای سال 1404 رقم 121 میلیارد دلار پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، بر اساس اهداف کمی بخش صنعت ، معدن و تجارت تا سال 1404 که از سوی دفتر برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت منتشر شد ارزش صادرات غیر نفتی ( کالا و خدمات) در وضعیت موجود( سال 1393 )معادل 63 میلیارد دلار است  و تا سال 96 13حدود 103 میلیارد دلار و برای سالهای 1399 و 1404 رقم های 130 میلیارد دلار و 180 میلیارد دلار برآورد شده است.

در این میان سرانه صادرات صنعتی و معدنی هم اکنون 32 میلیارد دلار است که برای سال 1396 این رقم 61 میلیارد دلار و برای سال 1399 رقم 84.5 میلیارد دلار و برای سال 1404 رقم 121 میلیارد دلار پیش بینی شده است.

در بخش سرانه صادرات غیر نفتی ( کالا و خدمات ) در سال 1393 رقم 800 دلار و برای سال 1396 رقم 1200 دلار و برای سالهای 1399 و 1404 به ترتیب ارقام 1450 دلار و 1850 دلار برآورد شده است همچنین نسبت صادرات به واردات غیر نفتی در سال 1393 عدد 94 درصد و برای سال1396 رقم 98 درصد و برای سالهای 1399 و 1404 ارقام 105 درصد و 110 درصد پیش بینی شده است.

در سرانه صادرات صنعتی و معدنی نیز هم اکنون 400 دلار و برای سال 1396 رقم 700 دلار و برای سال 1399 نیز 940 دلارو برای سال سال 1404 رقم 1250 دلار پیش بینی شده است .

همچنین در سرانه تولید ناخالص داخلی که در حال حاضر 3134 دلار برآورد می شود برای سال 1396 این رقم 4500 دلار و برای سالهای 1399 و 1404 ارقام 7 هزار و 10 هزار دلار برآورد شده است.

در زمینه سرانه ارزش افزوده صنعتی نیز که در حال حاضر 327 دلار است در سال 1396 رقم 450 دلار  و برای سالهای 1399 و 1404 ارقام 700 و هزار دلار پیش بینی شده اند.

در بخش سهم ارزش افزوده صنعتی در جهان در سال 2012 ایران سهم 0.3 درصد داشت که برای سال 1396 سهم 0.35 درصدی و برای سال 1399 سهم 0.4 درصد و برای سال 1404 سهم 0.5 درصدی پیش بینتی شده است ، همچنین سهم ارزش افزوده بخش ( صنعت، معدن و تجارت ) ازgdp‌ هم اکنون و در سال 1393 رقم 31.6 درصد و در سال 1396 رقم 32.5 درصد و برای سالهای 1399 و 1404 ارقام 33.5 و 35 درصد پیش بینی شده است.

همچنین سهم ارزش افزوده صنعت از gdp در حال حاضر 16.6 درصد و برای سال 1396 رقم 17 درصد و برای سالهای 1399 و 1404 ارقام 17.5 و 18.5 درصد برآورد شده است .

و برای سهم ارزش افزوده معدن از gdp که در حال حاضر 1.3 درصد است برای سال 1396 رقم 1.5 درصد و برای سالهای 1399 و 1404 به ترتیب 2 و 2 درصد پیش بینی شده است.

سهم ارزش افزوده تجارت از gdpنیز که هم اکنون 13.7 درصد  است ، برای سال 1396 رقم 14 درصد و برای سالهای 1399 و 1404 حدود 14 و 14.5 درصد برآورد می شود.

در خصوص جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش در سال 1393 این رقم 0.5 میلیارد دلار سات که برای سال 1396 این عدد 3 میلیارد دلار و برای سال 1399 رقم 7 میلیارد دلار و برای 1404 ، 20 میلیارد دلار پیش بینی شده است.

هم اکنون در بخش اشتغال صنعت و معدن حدود 3.4 میلیون نفر فعالیت می کنند که برای سال 1396 این تعداد به 3.8 میلیون نفر و برای سالهای 1399 و 1404 به ترتیب به 4 و 4.5 میلیون نفر خواهد رسید.

همچنین رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار در جهان 130 است که برای سال 1396 این رتبه به 100 و برای سالهای 1399 و 1404 به ترتیب به 80 و 60 خواهد رسید.

در زمینه افزایش رقابت پذیری صنعتی در جهان نیز هم اکنون رتبه 67 هستیم که در سال 1396 به 55 و برای سال های 1399 و 1404 به ترتیب به 50 و 40 دست خواهیم یافت.

در این میان سهم بخش خصوصی در ارزش تولیدات بخش صنعت و معدن در حال حاضر در صنعت 72 و در معدن 62 است که برای سال 1396 صنعت 85 و معدن 80 خواهد شد و برای سال 1399 به ترتیب صنعت 90 و معدن 85  و برای سال 1404 صنعت 92 و معدن 90 خواهد شد.

در بخش سرمایه گذاری ثابت ناخالص کل اقتصاد کشور که هم اکنون آماری از آن داده نشده برای سال 1396 عدد 144 میلیارد دلار و برای سال 1399 عدد 182 و برای سال 1404 رقم 267 پیش بینی شده است.

 

 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*