• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894

سمینار روش های تاثیر گذاری بر سیاست های دولت