• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
روایت مرکز آمار از تجارت خارجی/ارزش صادرات کشاورزی کاهش یافت
در یک گزارش رسمی اعلام شد؛

روایت مرکز آمار از تجارت خارجی/ارزش صادرات کشاورزی کاهش یافت

بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، ارزش دلاری صادرات محصولات کشاورزی در فصل تابستان منفی شده، ضمن اینکه صادرات شیلات ۱۵.۳۸ درصد کاهش یافته است.

به گزارش مرکز آمار ایران، گزارش تجارت خارجی کشور در فصل تابستان منتشر شد که البته بر اساس آمار تجارت کالایی منتشر شده توسط گمرک ایران (به جزء میعانات گازی کد ۲۷۰۹) و در قالب طبقه بندی استاندارد بین المللی رشته فعالیت های اقتصادی ISIC.Rev۳ و طبقه بندی محوری محصولات CPC۱.۱ تهیه شده است.

طبقه بندی انجام شده درباره رشته فعالیت های اقتصادی در این گزارش، منعکس کننده رشته فعالیت صادرکننده یا وارد کننده نیست، بلکه درباره واردات بیانگر رشته فعالیت تولیدکننده خارجی و در خصوص صادرات بیانگر رشته فعالیت تولیدکننده داخلی است.

بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل تابستان ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد منفی ۲۰.۲۶ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل بهار ۱۳۹۶)، منفی ۱۰.۱۷ است.

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل تابستان ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد مثبت ۸۲.۱۳ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل بهار ۱۳۹۶) مثبت ۱۶.۱۸ است.

بخش شیلات

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل تابستان ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد مثبت ۱۰.۸۹ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل بهار ۱۳۹۶)، منفی ۱۵.۳۸ است.

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل تابستان ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد منفی ۹.۹۳ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (بهار ۱۳۹۶) مثبت ۱۰.۷۶ است.

بخش استخراج معدن

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل تابستان ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد مثبت ۷۰.۳ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل بهار ۱۳۹۶) مثبت ۱۴.۵۷ است.

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل تابستان ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد مثبت ۱۲۳.۷۱ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل بهار ۱۳۹۶)، منفی ۰.۲۶ است.

بخش صنعت

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل تابستان ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد منفی ۱۰.۶۶ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل بهار ۱۳۹۶)، مثبت ۱.۲۹ است.

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد مثبت ۴۹.۵۳ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل بهار ۱۳۹۶) مثبت ۰.۵۸ است.دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*