• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
حامد رنجبر عضو هیئت نمایندگان اتاق سنندج:اتاق مطلوب و کارا
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

حامد رنجبر عضو هیئت نمایندگان اتاق سنندج:اتاق مطلوب و کارا

اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و سازمان بالادستی آن با ماموریت بهبود فضای کسب و کار ملی از طریق ایجاد گفتمان با حاکمیت ، توسعه کسب و کار از طریق گسترش روابط داخلی و بین المللی اعضاء با فرآیند شبکه سازی و ترویج و تسهیل نقش فعالان اقتصادی از جامعه می باشد.

اتاق در 130 سال گذشته بدلیل بی ثباتی در سیاست ها و نبود یک راهبرد واحد توسعه در کشور نتوانسته به اهداف و ماموریت خود دست یابد. هرچند در دهه اخیر افق جدیدی در پیش روی اتاق نمایان شده است، از این رو با تحلیل نقادی از گذشته و شناخت روزآمد محیط کلان کسب و کار و بهینه کاوی . گرته برداری از اتاق های پیش رو سایر استانها باید چشم اندازی جدید برای اتاق ترسیم نمود و بر اساس آن دوره جدید اتاق را آگاهانه و فعالانه خلق کرد.
اتاق باید حرکت های پراکنده بخش های خصوصی و سایر تشکل ها را ضمن همگن سازی در  سایه چتر خود قرار دهد و به دنبال مدلی برای هم افزایی  و افزایش قدرت چانه زنی با دولت و حاکمیت باشد و رهبری سایر بخش های خصوصی را برعهده بگیرد و با تعامل بیشتر با اتاق های سایر کشور، خصوصا کشورهای همسایه، ضمن تقویت پیوندهای بین المللی اعضاء در راستای ارتقاء دانش فعالان اقتصادی برای جهانی شدن همت گمارد.
با تجدید ساختار باید آیینه تمام نمای مشکلات محیط کسب و کار باشد، ضمن دریافت سریع مشکلات ، با بررسی و پایش آنها ، واکنش مناسب را نشان دهد، خصوصا موضوعات مهم در زمینه مسائل مالیاتی، تأمین مالی و بانکی ، تأمین اجتماعی، گمرکات، بدقت تمام مورد پایش قرار دهد. کارآفرینان جوان را به عنوان رهبران فردای اقتصادی کشور و استان به رسمیت بشناسد و برای پرورش آنها برنامه داشته باشد.
تشکل گرایی را تقویت کند و به عضویت فعالین اقتصادی در تشکل ها و انجمن ها ارزش دهد و بدنبال حذف موانع انجمن ها باشد و ساز و کار مدیریت تضاد منافع بین حوزه های مختلف اقتصادی،تشکل ها و بنگاه های اقتصادی را فراهم نماید.
پیشگام و تلاشگر در حوزه های سلامت اداری باشد و خود را به عنوان الگوی مناسب در جامعه معرفی کند و به مسئولیت های اجتماعی خود آگاه و پایبند باشد و به ترویج نقش و کارکرد مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی به عنوان یک مهم بپردازد.
اعضایش را مهمترین سرمایه خود بداند و با استفاده از آموزش ، اطلاع رسانی و ارائه مشاهده در زمینه های شبکه سازی و توسعه فرهنگ کار گروهی و کنسرسیومی در استان ، باعث توسعه مستمر ذینفعان و ذی مدخلان خود خصوصاغ در زمینه های بازرگانی خارجی و تعاملات بین المللی باشد.
کارمندان و پرسنل خود را سرمایه های اجتماعی سازمان ببیند و در جهت ارتقای آنها همت گمارد و با همکاری با جامعه دانشگاهی و محققین جوان اتاق فکر سایر بخش های اقتصادی استان باشد.
حرکت های مولد اقتصادی با همکاری و مشاوره اتاق فکر اتاق بازرگانی شکل بگیرد و نقش و کارکرد مشاوره ای اتاق برای سه قوه در استان تثبیت شود و در این راستا از ظرفیت های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مکانیسم های مندرج در قانون بهبود کسب و کار ماده 76 قانون به نحو احسن بهره ببرد.
اتاق سنندج باید چابک، کارا، کارشناسی و تحلیلگر دقیق مسائل، موانع و مشکلات باشد و این مهم محقق نمی شود ، مگر با انتخابی دقیق در انتخابات پیشرو  و حاکم نمودن خرد جمعی از طریق مشارکت همه جانبه اعضاء ، نخبگان و فعالین اقتصادی و انتخاب نگرشی هم افزا افرادی می توانند اتاق را در این مسیر هدایت کنند به تفکر استراتژیک در رویکرد سیستمی اعتماد داشته باشند، خرد جمعی را بر منیت، همگرایی را بر واگرایی، مشارکت را بر انحصار ، کار تیمی را بر خود محوری ترجیح دهند و به حکم قانون و آئین نامه و چارت سازمانی اتاق، هیئت نمایندگان رکن اصلی اتاق به عنوان تصمیم ساز و هیئت رئیسه ای با اختیارات مشخص و مجری اوامر هیئت نمایندگان با رویکردی هم افزا و به کار گرفتن تمامی اعضاء منتخب و همچنین ذینفعان اتاق در کمیسیون های مشورتی را سر لوحه کار خود قرار دهند و امید است این مهم در این انتخابات با نقد منصفانه عملکرد گذشته و بررسی برنامه های تک تک افراد و گروه ها با سر لوجه قراردادن موارد مذکور به سر انجام مقصود برسیم.
 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*