• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
توسعه و شکوفایی اقتصادی در پرتو توجه ویژه به حقوق رقابت شکل خواهد گرفت

توسعه و شکوفایی اقتصادی در پرتو توجه ویژه به حقوق رقابت شکل خواهد گرفت

فراز فیروزی مندمی مدیر حقوقی اتاق بازرگانی سنندج: با اینکه از نظر تاریخی برای سیاست و قوانین رقابتی هدف های متعددی را برشمرده اند، ولی در مجموع امروزه می توان از سه هدف عمده نام برد:
با اینکه از نظر تاریخی برای سیاست و قوانین رقابتی هدف های متعددی را برشمرده اند، ولی در مجموع امروزه می توان از سه هدف عمده نام برد:
1.هدف سیاسی و اجتماعی که تاکید بر رعایت اصل انصاف در امر تجارت و بازرگانی دارد.
2.هدف دیگر بر کارایی فعالیت اقتصادی بنگاه تجاری تاکید می ورزد و رقابتی بودن یا نبودن فعالیت را در کارایی یا عدم کارایی تخصیص منابع و تولید کالا و خدمات می داند.
3.هدف سوم را طرفداران نظریه توسعه مطرح می کنند.

این نظریه که محل تاکید مقاله پیش روی است، هدف اصلی آن ترویج قوانین رقابتی است که در پی آن توسعه روی می دهد. در این نظریه نظارت عالیه دولت جهت کمک به بنگاه های اقتصادی مثل یارانه و ادغام برای رقابتی شدن اقتصاد ملی کشورهای در حال توسعه توصیه می شود. از آنجا که این نظریه ادغام شرکت های محلی را به منظور کارایی در تولید و رقابتی شدن با بنگاه های قدرتمند کشورهای پیشرفته صنعتی تشویق می کند اصطلاحا رقابت پویا نامیده می شود. ابداع عنصر اساسی رقابت پویا را تشکیل می دهد. این عنصر چیزی جز عکس العمل در مقابل ذوق، سلیقه و علاقه مصرف کنندگان و فرصت های جدیدی که بازار به وجود می آورد نیست. بسیار محل اعتناست که اجرای چنین سیاست های اقتصادی نیازمند ایجاد ساختار صنعتی و اقتصادی مناسب در کشوری نظیر ایران می باشد. به دیگر سخن اجرای چنین سیاست ها و قوانینی زمانی عملی است که سطح صنعتی و اقتصادی کشور به اندازه ای رسیده باشد که بنگاه های اقتصادی کارآمد را برای فعالیت های اقتصادی داشته باشد. در این راستا قانون گذار ایرانی نیز گام های رو به رشدی در جهت حمایت تضمینی حقوق رقابت برداشته که نیازمند توجهات روز افزون در پی تحولات اقتصادی و از جمله موفقیت مذاکرات هسته ای و فضای ایجاد شده متعاقب رفع تحریم های جهانی می باشد . لازم به ذکر است در حقوق کنونی ایران موضوع رقابتی شدن فعالیت های اقتصادی اولین بار در قانون برنامه سوم توسعه تدوین و سپس در قانون چهارم توسعه مصوب 1383 تکرار شد، همچنین از جمله مهمترین متون قانونی در این زمینه قوانین و مقررات اجرایی فصل نهم اصل 44 قانون اساسی تسهیل رقابت و منع انحصار می باشد.

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*