• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
تقوی‌نژاد: مالیات عملکرد سال 94 صاحبان مشاغل افزایش نمی‌یابد
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

تقوی‌نژاد: مالیات عملکرد سال 94 صاحبان مشاغل افزایش نمی‌یابد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جزئیات توافق مالیاتی با اصناف را تشریح کرد که مالیات عملکرد سال 94 صاحبان مشاغل افزایش نمی‌یابد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه مالیاتی ایران،‌ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه توافق امسال سازمان امور مالیاتی با اصناف کشور، در راستای رویکرد جدید نظام مالیاتی مبنی بر تعامل هر چه بیشتر با مردم و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی سال گذشته و به منظور حمایت از بخش تولید و تکریم و ترغیب مودیان محترم مالیاتی انجام گرفته، اعلام کرد: مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل افزایش نمی یابد.

سید کامل تقوی نژاد، با ابلاغ دستورالعمل تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع‌بند (ج) ماده (95) اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم، جزییات توافق با اصناف کشور را تشریح کرد.

بر اساس این دستورالعمل، بنا بر اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان‌ها اجازه داده شده درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود، وصول نماید.

در شرایط توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف عنوان شده است که مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق می‌باشند.

همچنین، ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه به‌صورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، به‌عنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشد.

طبق این دستورالعمل میزان مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، به میزان مالیات قطعی شده سال 1393 تعیین می‌گردد. همچنین در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1393 آن‌ها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است (به‌استثنای مودیانی که پرونده آن‌ها برای عملکرد 1393 به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرارگرفته است)، مالیات قطعی عملکرد سال 1392 آن‌ها با رعایت درصد رشد موضوع‌بند 5 دستورالعمل 505/94/200 مورخ 25/3/1394(تا مبلغ 10.000.000 ریال مالیات سال 1392 با رشد 8 درصد- از مبلغ 10.000.001 ریال تا مبلغ 30.000.000 ریال مالیات با رشد 12 درصد و مازاد 30.000.000 ریال با رشد 18 درصد) مبنای مالیات موردتوافق قرار می‌گیرد.

مودیانی که در عملکرد سال 1393 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده‌اند، درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت عملکرد 1394 آن‌ها با 20 درصد افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال 1393 تعیین می‌شود.

بر اساس این توافق، مودیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمایند حداکثر تا تاریخ 15/5/1395 برگ مالیات قطعی آن‌ها صادر خواهد شد و مودیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی‌مانده مالیات متعلق را تا پایان تیرماه پرداخت نمایند، برگ مالیات قطعی آن‌ها تا 15/6/1395 صادر خواهد شد.

همچنین آن دسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات خود به‌صورت یکجا همراه اظهارنامه و تا پایان تیرماه نمی‌باشند، می توانند با مراجعه به اداره امور مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق طی چهار قسط مساوی حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری اقدام نمایند.

در این دستورالعمل آمده است: هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل شود که حاکی از اختلاف مشخصه بیش از 5 درصد با مالیات موردتوافق باشد، مالیات مابه‌التفاوت درصورتی‌که بیش از دو میلیون ریال باشد، با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

بر این اساس، هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392 صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعالیت مؤدی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، در این صورت می‌بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات (برای پرونده‌های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده‌ها) مبنای رشد موردنظر قرار گیرد.

همچنین در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن‌ها نسبت به سال 1393 یا 1392 حسب مورد تغییر داشته است، ابتدا می‌بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد موردنظر قرار گیرد.

بر اساس دستورالعمل، مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392 آن‌ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه محاسبه‌شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1394 قرار گیرد.

مودیانی که مطابق دستورالعمل‌های صادره در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش (سامانه‌های فروشگاهی) شده‌اند، درصورتی‌که مطابق با بخشنامه‌های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات آن‌ها حسب مورد برای سال 1394 با اعمال رشد موردنظر در این دستورالعمل بدون اعمال معافیت محاسبه و مشمول توافق می‌باشد.

همچنین مودیانی که در سال 1394 در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده‌اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آن‌ها قابل کسر خواهد بود.

جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رئیس اتحادیه ذی‌ربط و مدیرکل امور مالیاتی یا نماینده تام‌الاختیار ایشان تشکیل می‌گردد تا به رفع مشکلات و موانع اجرائی احتمالی اقدام شود.

 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*