اخبار اتاق

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]

تشکیل مجمع عمومی موسس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

چهار شنبه 28 تیر سال 1396

مجمع عمومی موسس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان جهت انتخابات هیات مدیره در مورخ 07/06/1396 در محل اتاق ایران تشکیل می شود.

در صورت تمایل جهت ثبت نام حداکثر تا مورخ 31/05/1396 نسبت به ارائه مدارک یا تکمیل مدارک اقدام فرمایید.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن 85732388 امور بین الملل اتاق ایران تماس حاصل فرمایید.


بازدید [ 301 ]