• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
تاسیس و ثبت شعبه انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان محصولات کشاورزی استان  کردستان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

تاسیس و ثبت شعبه انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان محصولات کشاورزی استان کردستان

براساس موافقت اصولی شماره نامه 2862/3/10/ص مورخ 1393/03/28 هیات هدایت و نظارت راهبردی تشکلهای اتاق ایران مبنی بر تاسیس و ثبت شعبه انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان محصولات کشاورزی استان کردستان مقرر گردید تا اولین مجمع عمومی موسسین انجمن مذبور در ساعت 16 روز چهارشنبه 1393/08/07 در محل اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن وکشاورزی سنندج با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

دستور جلسه:
1-    بررسی و تصویب نهایی اساسنامه
2-    انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان
3-    تعیین روزنامه کثیر الانتشار.
4-    تعیین حق عضویت

بدینوسیله از کلیه جامعه تولیدکنندگان وصادرکنندگان محصولات کشاورزی استان که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود از روز شنبه مورخ 1393/07/19 الی پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1393/08/03 جهت ثبت نام به اتاق بازرگانی سنندج واقع در خیابان شهید نمکیها مراجعه نمائید ( درصورت تمایل جهت کاندید شدن در هیات مدیره انجمن در زمان مقرر ثبت نام، لطفاً آمادگی خود را اعلام بفرمایید)
ضمناً پیش نویس اساسنامه انجمن مزبور بر روی سایت اتاق بازرگانی سنندج www.Snaccim.com  قابل دریافت است.
شرایط و مدارک ثبت نام حضور در مجمع:
1-    تابعیت ایرانی
2-    متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
3-    داشتن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

تذکر:
1-    نماینده هر عضو حقوقی جهت شرکت در مجمع و انشاء رای باید عضو هیات مدیره یا مدیر عامل عضو مربوطه و دارای معرفینامه رسمی از سوی شرکت خود باشد و نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجمع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را ندارد.
ضمناً اعضای حقیقی نیز می بایست اصالتاً در جلسه حضور یابند و اجازه توکیل حق رای به غیر ندارند.
متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 51-33291750-087 اتاق سنندج تماس حاصل فرمایند.

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*