• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
 • info@snaccim.com
 • +98 (87) 3322-4894
بررسی موانع اصلی توسعه در استان کردستان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

بررسی موانع اصلی توسعه در استان کردستان

مطالعه و بررسی وضعیت شاخص های اقتصادی استان در مقایسه با متوسط های کشوری نشان از عدم سرمایه گذاری مناسب در سالهای گذشته می باشد.

از دلایل و موانع اصلی در توسعه استان کردستان موارد ذیل را می توان نام برد

 1. عدم وجود استراتژی توسعه و سرمایه گذاری
 2. فقر فرهنگ سرمایه گذاری و عدم حمایت کافی از سرمایه گذاران
 3. فراهم نبودن زیرساخت های سرمایه گذاری
 4. کمبود منابع مالی موردنیاز برای سرمایه گذاران و عدم توسعه بازار سرمایه در داخل استان
 5. پایین بودن بودجه های عمرانی نسبت به متوسطهای کشوری در سالهای گذشته
 6. اختیارات محدود مدیریت در سطح استان و سهم پایین مدیریت افراد بومی در مدیریت های کشوری به عنوان حلقه های واصل میان حاکمیت و مردم
 7. برداشت نامناسب،  سلیقه ای و گاها سختگیرانه از قوانین و مقررات توسط دستگاههای دولتی و اجرایی
 8. تعدد مراکز تصمیم گیری در امور مرتبط با سرمایه گذاری و ناهماهنگی مابین آنها
 9. عدم سرمایه گذاری شرکت های مادر تخصصی در ایجاد واحدهای مادر و واگذاری آنها به بخش خصوصی

واکاوی و تحلیل دلایل فوق در راستای نوشتن استراتژی توسعه، مناسب با پتانسیل های استان ضروری بوده و در این راستا لازم است سطوح اجرایی برنامه برای دستگاه های مرتبط مشخص شده و نوعی هماهنگی مابین افراد، مدیران و دستگاه های اثر گذار در توسعه استان ایجاد کرد و برای هرکدام از موارد فوق نسخه ای را در راستای استراتژی کلی نوشت و از ظرفیت های مدیریتی استان برای ایجاد ثبات در سیاست ها حداکثر بهره را برد و با تشویق و ایجاد نهادهای نوین سرمایه گذاری در استان، هدایت منابع مالی داخلی و خارجی به اولویت های سرمایه گذاری، توسعه بازار سرمایه در استان به ویژه لکه های پیش بینی شده مناطق آزاد تجاری و صنعتی مریوان لازم و ضروری می باشد.

در شرایط کنونی که دولت فاقد منابع مالی لازم می باشد استفاده از کلیه ابزارهای مالی( فاینانس- ریفاینانس- اوراق بهادار ) ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI  می تواند از بدیهیات سرمایه گذاری در استان باشد و در این راستا تسهیل و فراهم نمودن این ابزارها همگام با استراتژی توسعه استان با حمایت های حقوقی، قضایی و مالی از شرکت های سرمایه گذاری مانند معافیت های گمرکی، مالیاتی، تامین اجتماعی و غیره می تواند آهنگ سرمایه گذاری و توسعه در استان را تقویت نماید و با هدایت منابع فوق الذکر و بازنگری در مزیت های استان، اولویت های سرمایه گذاری را شناسایی نموده و تلاش در جهت ایجاد زیرساخت ها توسط دولت و تسهیل ورود بخش خصوصی به عرصه سرمایه گذاری می تواند عامل نوعی تحرک و بالندگی در راستای توسعه اقتصادی استان باشد و در این راستا نقش مشورتی اتاق بازرگانی به دستگاه های دولتی و قوای سه گانه که از بطن بخش خصوصی می باشد عامل تاثیرگذار در شکل گیری این تحرک و پویایی خواهد بود و اتاق بازرگانی نیز در راستای ارتقای جایگاه بخش خصوصی و ارتقای دانش فعالین اقتصادی استان از تکنیک ها و تجربه های بین المللی استفاده نماید به ویژه در تمرین جهانی شدن بواسطه وجود بازارهای بانه و مریوان و همچنین منطقه آزاد تجاری و صنعتی در آینده نزدیک ، پیشگام تجربه جهانی شدن در سطح ملی باشد تا فعالین اقتصادی استان نقش محوری واثرگذار خود را در توسعه استان و ملی ایفا نمایند.

 

 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*