اخبار اتاق

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]

بخشنامه وزارت کشور قطر برای آسان سازی صدور روادید برای تجار ایرانی

پنج شنبه 19 مرداد سال 1396

بخشنامه صادره از سوی وزارت کشور قطر در خصوص مقررات جدید با هدف تسهیل و آسان سازی صدور روادید برای تجار ایرانی

پیوست

بازدید [ 238 ]