اخبار اتاق

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]

اولین نمایشگاه تخصصی " تولید ایرانی-کالای ایرانی" 6 -10 شهریور 96 زاهدان

دو شنبه 19 تیر سال 1396

اولین نمایشگاه تخصصی " تولید ایرانی-کالای ایرانی" از مورخه 6 شهریور 96 الی 10 شهریور 96 در زاهدان برگزار می گردد.

در این نمایشگاه دو هیات تجاری از کشورهای افغانستان و پاکستان با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از نمایشگاه بازدید به عمل خواهند آورد.
حداقل متراژ غرفه 12 مترمربع و هر مترمربع 1.200.000 ريال تعیین قیمت گردیده است.
شماره تماس 33222624-054 و 33222523-054 و 09152882800

بازدید [ 304 ]