• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
اولین نشست کمیته خدمات سرمایه گذاری
اولین نشست کمیته خدمات سرمایه گذاری

اولین نشست کمیته خدمات سرمایه گذاری

تجزیه، تحلیل و تعیین گام های کلیدی جهت ثبت وراه اندازی شرکت .

اولین نشست کمیته خدمات سرمایه گذاری در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی سنندج مورخ 25/02/97   راس ساعت 18 با حضور اعضای محترم کمیته برگزار گردید .
جناب آقای رعدی   : ضمن خیرمقدم حضور حاضرین در اولین جلسه کمیته عنوان کردند : اشخاصی با ذهنیت در مورد میزان سودآوری بالا در سایر استانها ولی تمایل به سرمایه گذاری در استان کردستان دارند به دلیل عوامل عاطفی ومعنوی که به منطقه دارند.
موارد مشابهی داشتیم که در سایر استانها بدون حمایت دولت در تولید شغل موفق وسودآور بوده اند .
آقایان : زاهد خورشیدی /کیانوش سلطانپور/بختیار محمدی /محمد سعید نقشی زادیان /خلیل کریمی /اردشیر اسعدی مقدم/ناصر قریشی /خسرو شجاعی /محمد نقشبندی / عثمان کرمی / ماجد روحانی /دکتر ذالفقارنسب /نادر بدخشان/همایون جنتی / محمد نجیب شریفی همچنین طیفی از اساتید دانشگاه نیز اعلام آمادگی نموده اند .
پیرو مصوبه قبلی مقررگردید که شرکت خدمات سرمایه گذاری در قالب سهامی خاص به ثبت برسد وبا نگاه عام به سمت جلو حرکت کند .
سهام دارای کف 10 میلیون وسقف 50 میلیونی در نظر گرفته می شود.
مهندس فرهادی : جهت دستیابی به اجتماع بایستی به یک اتصال مشترک برسیم به نوعی پایه واساس معروفی برای نحوه کار این کمیته تعریف نمائیم .
-جهت موفقیت وانسجام در طرح بایستی نیازمند یک ضمانت اجرایی بود و جهت حل این مسئله پیشنهاد به تشکیل گروه اجرایی گردید جهت بارور نمودن وموتور محرک بخشها گردد. 
جامعیت یعنی هر ذینفع در هر شرایطی تاثیر خود را بگذارد این مسئله باعث تناقض یا جاه طلبی می باشد .
1) اولین گام، تعریف چشم انداز ماموریت می باشد فلسفه وجودی واهداف بلندمدت 
- منافع به چه شیوه ای ارزیابی و در نظر گرفته شود . 
2) تدوین استراتژی :

           الف)  تجزیه وتحلیل محیط اجتماعی – سیاسی – اقتصادی 
           ب ) آنالیز داده های تجزیه و تعریف استراتژی 
            ج ) ساختار مناسب چیست؟ هلدینگ یا مادر تخصصی  
3) تدوین مدل کسب وکار : ساختار تعریف شده به چه شیوه ای از لحاظ فرآیندی ارزش خلق می نماید . وآنرا به جامعه انتقال می دهد در این مدل مشترکات ، وضعیت دولت ونحوه تعامل مشخص می شود . 
4) تدوین منشور و تبدیل به آن به پروژه : تخصیص منابع – محل تامین منابع 
- نهایتا نقاط ضعف و قوت پروژه در قالب پکیج تهیه می گردد می توان آنرا به مدیر یا هیئت مدیره تحویل داد جهت انجام و اجرای طرح .
آقای کیانوش سلطانپور عنوان کرد :
- وجود استراتژی لازم وضروری می باشد 
- چون محل پروژه مقید به مکان خاصی می باشد لذا استراتژی با مشکلاتی مواجه میگردد. 
- طبیعتا سوددهی استانهای دیگر از کردستان بیشتر می باشد .
- تعریف کسب وکار ودرآمد وبازار وموقعیت جغرافیایی مهم می باشد .
- ابتدا بایستی شرکت هلدینگ یا مادرتخصصی تعریف شود و این شرکت تعریفی یا امکانی برای تدوین استراتژی باشد .
- شرکت در قالب قراردادهای پروژه محور پتانسیل های سرمایه گذاری را شناسایی نماید .
آقای بیژن خزدوزی  مواردی را در این زمینه عنوان نمودند : 
- اولویت با تشکیل شرکت باشد سهامی خاص یا عام مهم نیست .
- ساختار شرکت نیز مهم می باشد وبا توجه به مشغله اشخاص بایستی شرکت به صورت پروژه محور باشد وهر پروژه به افراد متخصص امر در داخل شرکت انتقال یابد لذا در اولین قدم بایستی شناسایی وگزینش سرمایه گذاران باشد .
- تشکیل تیم تحقیقاتی جهت شناسایی مزیت های نسبی کسب وکار وسپس اولویت بندی نمودن آنها برای شروع لازم است و بعد از شناسایی مزیت ها می توان بهترین آنرا انتخاب نمود .
- توجه به اصل جذب سرمایه های خرد بایستی همواره مد نظر شرکت قرارگیرد واز این طریق بتوان توازنی بین کسب وکار در جامعه فراهم نمود . 
- بهتر است تدوین استراتژی بعد از ثبت شرکت صورت پذیرد .
آقای عبدالرحمن علوی اظهار داشت :
- شرکت مورد نظر بسترهای مختلف کسب و کار استان دخالت نموده و با شناسایی مسائل و روزنه های اقتصادی سریعا وارد عمل شود .
- متاسفانه ساختار سنتی و اجتماعی در استان و کشور کاملا همراه و همگام با مسائل علمی در تدوین استراتژی نمی باشد و همچنین در کشورسیال بودن شرایط اقتصادی و متاثر بودن آن از یک سیاست خاص باعث ناتوانی در آینده نگری می گردد.
- مسائل علمی ومدیریتی بایستی تطبیق به واقعیت شرایط اقتصادی و اجتماعی استان باشد . 
- منظور از سود دهی شرکت برداشت آن نمی باشد بلکه یقینا هر کسب وکاری که فارغ از سود باشد مناسب نمی باشد لذا بایستی به منظور سوددهی توجه نمود جهت سرمایه گذاری محدود و توسعه شرکت . 
- موقعیت در این پروژه باعث فرهنگ سازی وتمایل اشخاص دیگری در فرآیند می گردد. 
آقای ذوالفقارنسب بیان کرد:
- اقتصاد ورزش یکی از مسائل مهم درآمدزایی در جهان می باشد .
- یکی از شاخص پیشرفت هر کشور میزان کسب مدال ها در المپیک می باشد .
- تجهیزات ورزشی صنعت مهمی در کشورهای پیشرفته می باشد به عنوان مثال کشور پاکستان بزرگترین صادرکننده انواع توپ های ورزشی به تمامی کشورهای جهان می باشد .
- فروشگاههای ورزشی نیز بایستی دارای تراز مالی مثبت باشند تا جواز حضور در مسابقات آسیایی را پیدا کنند و این ناشی از اقتصادی بودن ورزش می باشد . 
- ورزش یکی از شعب تاثیرگذاری در مسائل فرهنگی واقتصادی می باشد .
- انجام و تشکیل چنین شرکتی باعث اشتغال زایی می باشد و چنین بحث مهمی نیز در آینده فراگیر خواهد شد .
- می توان از حوزه ورزش نیز به عنوان یکی از ارکان های تاثیر گذار اقتصادی در این شرکت استفاده کرد. 
 

 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*