• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی  استان کردستان  به زودی در اتاق بازرگانی سنندج تشکیل می شود
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی استان کردستان به زودی در اتاق بازرگانی سنندج تشکیل می شود

مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی استان کردستان در ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 02/09/1394 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با رعایت تشریفات قانونی برگزار می شود.

سید کمال حسینی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سنندج بیان کرد؛ براساس موافقت اصولی شماره 4378/43/ص مورخ 12/05/1394 هیات هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق  ایران، مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی  استان کردستان در ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 02/09/1394 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با رعایت تشریفات قانونی برگزار می شود.

سید کمال حسینی تصریح کرد؛ از کلیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی  استان کردستان که شرایط و مدارک ثبت نام حضور در مجمع از جمله کارت معتبر بازرگانی یا عضویت از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج و  مجوز های مرتبط با فعالیت انجمن مزبور از مراجع ذیصلاح قانونی را دارند دعوت می نماییم از روز شنبه مورخ 16/08/1394 الی پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 01/09/1394 جهت ثبت نام عضویت در انجمن مزبور به واحد ( امور تشکل ها ) اتاق بازرگانی سنندج واقع در خیان شهید نمکی مراجعه نمایند.

وی افزود؛ مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی  استان کردستان با چهار دستور کار از جمله بررسی و تصویب نهایی اساسنامه ،انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان،  تعیین روزنامه کثیر الانتشار و تعیین ورودیه و حق عضویت برگزار می شود.

سید کمال حسینی در پایان اظهار کرد؛  نماینده هر عضو حقوقی در “ انجمن” جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیات مدیره یا مدیرعامل عضو مربوطه و دارای معرفینامه رسمی از سوی شرکت خود باشد همچنین نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد.

وی افزود؛ اعضای حقیقی نیز می بایست اصالتاً در جلسه حضور یابند و اجازه توکیل حق رأی به غیر را ندارند همچنین مهلت یاد شده قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*