سایر رسانه ها

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران

مدیر یک شنبه 14 شهریور سال 1395

غلامحسین شافعی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران به عنوان رئیس جدیداین اتاق انتخاب شد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر، شافعی قبل از محسن جلال‌پور رئیس مستعفی اتاق بازرگانی ایران ، به مدت یکسال و نیم ریاست اتاق بازرگانی را بر عهده داشت.
مسعود خوانساری و غلامحسین شافعی دو نامزد برای ریاست اتاق بازرگانی ایران بودند که شافعی با 198 رای حائز اکثریت اراء شد.
از مجموع 397 برگه تعرفه رای گیری 194 رای هم نصیب خوانساری شد و 5 رای هم مخدوش بود.
شافعی رئیس دوم دوره هشتم اتاق ایران است که پس از استعفای جلال پوردرنهم مرداد امسال؛ امروز به عنوان رئیس جدید اتاق انتخاب شد.
وی این مسئولیت را تا پایان دوره چهارساله هشتم اتاق ایران ( حدود 3 سال) بر عهده  خواهد داشت.
دوره های ریاست اتاق بازرگانی ایران 4 ساله است.

بازدید [ 208 ]