اخبار اتاق

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

انتخابات هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان کردستان

مدیر سه شنبه 19 مرداد سال 1395

انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان کردستان با حضور اعضای هیات مدیره و بازرس این انجمن در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سنندج برگزار شد.

در این نشست  فاروق کیخسروی به سمت رئیس هیات مدیره، مجید شاه اویسی به سمت نایب رئیس هیات مدیره، کیومرث احمدی به سمت خزانه دار و عضو هیات مدیره، مولانا شریفی به سمت منشی و عضو هیات مدیره و بهروز قادری و ایرج کاظمی به سمت اعضای اصلی هیات مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند.
همچنین ایرج کاظمی به عنوان دبیر انجمن و رزگار محمدی بعنوان بازرس اصلی نیز به مدت 1 سال انتخاب شدند.

بازدید [ 291 ]