اخبار کمیسیون صنعت، معدن و تامین منابع مالی

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]
اولین نشست کمیسیون معدن اتاق سنندج

انتخابات هیئت رئیسه با حضور معدن کاران استان و اعضای فعال این اتاق در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سنندج برگزار شد.

مدیر رسانه پنج شنبه 6 اردیبهشت سال 1397

بخش معدن به عنوان یک ظرفیت بزرگ اشتغالزایی در کشور محسوب می شود .

سید کمال حسینی: بخش معدن به عنوان یک ظرفیت بزرگ اشتغالزایی در کشور محسوب می شود که در این راستا اتاق بازرگانی آمادگی خود را جهت همکاری در زمینه های مختلف حوزه معدن علی الخصوص  حوزه مالیات و تامین اجتماعی و... جهت رفع مشکلات و پیشبرد اهداف آن اعلام میدارد 
محمد نجیب اداک: کردستان دارای ظرفیت بالقوه در حوزه معدن می باشد و هدف از تشکیل این کمیسیون بر طرف کردن مشکلات پیش روی آن و استفاده از ظرفیتهای اتاق برای حل آن می باشد


در پایان جلسه ، اعضای هیات رئیسه کمیسیون معدن استان کردستان به ترتیب زیر انتخاب شدند:
 مظفر یوسفی                 رئیس کمیسیون معدن  اتاق بازرگانی سنندج
بهروز قادری                     نایب رئیس اول کمیسیون معدن  اتاق بازرگانی سنندج
علی اکبر عبدالملکی         نایب رئیس دوم کمیسیون معدن  اتاق بازرگانی سنندج
نیما باغبانی                     دبیر کمیسیون معدن  اتاق بازرگانی سنندج

اولین نشست کمیسیون معدن در سال 1397

بازدید [ 80 ]