اخبار اتاق

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 1 ]
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با همکاری شرکت شاناگشت برگزار می کند؛

اعزام هیات نمایشگاهی به کشور امارات متحده عربی

سه شنبه 16 آبان سال 1396

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با همکاری شرکت شاناگشت برگزار می کند؛
اعزام هیات نمایشگاهی به کشور امارات متحده عربی

پیوست

بازدید [ 307 ]