اخبار اتاق

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]

اعزام هیات تجاری به هنگ گنگ

شنبه 28 مرداد سال 1396

اعزام هیات تجاری به دو نمایشگاه

الکترونیک هنگ کنگ - فاز یک گوانجو ( چین )

آخرین مهلت ثبت نام 1 شهریور ماه 1396

تاریخ نمایشگاه هنگ کنگ : 13 لغایت 16 اکتبر 2017 ( 21 تا 24 مهرماه 1396 )

تاریخ نمایشگاه گوانجو : 15 لغایت 19 اکتبر 2017 ( 23 تا 27 مهرماه 1396 )

پیوست

بازدید [ 242 ]