کارگاه های حرفه ای

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]
مرکز آموزش اتاق بازرگانی برگزار میکند:

اصول و مبانی بازاریابی

مدیر رسانه سه شنبه 18 اردیبهشت سال 1397

مرکز آموزش اتاق بازرگانی اقدام به برگزاری دوره آموزش حرفه ای اصول و مبانی بازاریابی به صورت رایگان با حضور استاد مجرب وحید نثائی در مورخ 25 اردیبهشت در محل سالن جلسات این اتاق می کند

اصول و مبانی بازاریابی

- آشنایی با فنون مذاکره و فروش

-اصول بازارشناسی 

بازدید [ 39 ]