• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان کردستان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان کردستان

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان کردستان دعوت به عمل می آید روز شنبه مورخ 25/07/1394 راس ساعت 16 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن حضور بهم رسانید.

شرایط  و مدارک لازم:

  1.  ارائه اصل و کپی کارت معتبر عضویت یا بازرگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج.  
  2. ارائه مدارک مستدل دال برداشتن مجوز از ارگان های ذیربط و یا عضویت در اتحادیه ها، انجمن ها و یا سازمان های نظام مهندسی

دستور کار جلسه:

  1. ارائه وتصویب گزارش مالی و اجرایی هیئت مدیره.
  2. ارائه گزارش بازرس.
  3. انتخاب بازرسان.
  4. تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه.
  5. تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
  6. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

تذکر :

 نماینده هرعضو حقوقی جهت  شرکت در مجمع و انشاء رأی باید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل  عضو مربوطه  و دارای معرفینامه رسمی از سوی شرکت خود باشد و نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجمع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را ندارد. ضمناً اعضای حقیقی نیز می بایست اصالتاً در جلسه حضور یابند و اجازه توکیل حق رأی به غیر ندارند.

 

 

هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان کردستان                                                                                    

 

 

 

 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*