• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
 • info@snaccim.com
 • +98 (87) 3322-4894
آگهی دعوت به اولین مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی استان کردستان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

آگهی دعوت به اولین مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی استان کردستان

براساس موافقت اصولی شماره 4378/43/ص مورخ 12/05/1394 هیات هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران، مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی استان کردستان روز دوشنبه مورخ 02/09/1394 رأس ساعت 16در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با رعایت تشریفات قانونی برگزار می شود.

بدینوسیله از کلیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی  استان کردستان که دارای شرایط زیر می باشند دعوت می نماید از روز شنبه مورخ 16/08/1394 الی پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 01/09/1394 جهت ثبت نام عضویت در انجمن مزبور به واحد ( امور تشکل ها ) اتاق بازرگانی سنندج واقع در خیان شهید نمکی مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

 1. بررسی و تصویب نهایی اساسنامه.
 2. انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان.
 3. تعیین روزنامه کثیر الانتشار.
 4. تعیین ورودیه و حق عضویت.
 5. سایرموارد.

شرایط و مدارک ثبت نام حضور در مجمع:

 1. ارائه کارت معتبر بازرگانی یا عضویت از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج.
 2. ارائه مجوز های مرتبط با فعالیت انجمن مزبور از مراجع ذیصلاح قانونی.

تذکر :

 1. نماینده هر عضو حقوقی در “ انجمن” جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیات مدیره یا مدیرعامل عضو مربوطه و دارای معرفینامه رسمی از سوی شرکت خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناً اعضای حقیقی نیز می بایست اصالتاً در جلسه حضور یابند و اجازه توکیل حق رأی به غیر را ندارند.
 2. شایان ذکر است که مهلت یاد شده قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*