• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
 • info@snaccim.com
 • +98 (87) 3322-4894
آگهی اولین مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره کانون زنان بازرگان استان کردستان
اتاق بازرگانی سنندج

آگهی اولین مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره کانون زنان بازرگان استان کردستان

اولین مجمع عمومی موسسین کانون زنان در استان در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 30/05/1392 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود. متن آگهی در ادامه بخوانید.

براساس موافقت اصولی شماره16913/10/د مورخ 27/12/1391 هیئت هدایت و نظرات راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تاسیس و ثبت کانون زنان بازرگان استان ها مقرر گردید تا اولین مجمع عمومی موسسین کانون زنان در استان در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 30/05/1392 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

دستور جلسه:

 1. بررسی و تصویب نهایی اساسنامه.
 2. انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان.
 3. تعیین روزنامه کثیر الانتشار.
 4. تعیین حق عضویت.
 5. سایر موارد.

بدینوسیله از کلیه بانوان فعال که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود از روز سه شنبه مورخ 15/05/1392 الی پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 29/05/1392 جهت ثبت نام به واحد (امور تشکل ها و اعضاء) اتاق بازرگانی سنندج واقع در خیان شهید نمکی ها مراجعه نمائید.

شرایط و مدارک ثبت نام حضور در مجمع:

 1. تابعیت ایرانی.
 2. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
 3. داشتن کارت معتبر عضویت یا کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی سنندج.
 4. ارائه کپی شناسنامه یا کارت ملی.
 5. ارائه آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت حاوی آخرین تغییرات ( برای اشخاص حقوقی ).

تذکر :

 1. دریافت کارت حضور در جلسه مجمع از جانب اتاق بازرگانی استان منوط به تکمیل فرآیند ثبت نام در زمان تعیین شده است.
 2. نماینده اشخاص حقوقی می بایست مدیر عامل، رئیس هیأت مدیره یا عضو هیأت مدیره شرکت متبوع باشند

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*